Bush to take bow on European stage

Bush to take bow on European stage

Copyright © 2008